Review GitKrakenใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวา

https://www.gitkraken.com

Review GitKrakenใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวา

https://www.gitkraken.com

+หน้าตาสวยงาม สีดำเลิศหรู ดู HTML5

- Push ขึ้นที่เดียวกันใช้เวลานานกว่า SourceTree 3 เท่า
- เปิดโปรแกรมก็นานกว่าหน่อยนึง
- เลือกย้อนเวลาไฟล์เดี่ยวๆไปที่ commit ที่ต้องการไม่ได้ หรือหาไม่เจอก็ไม่รู้
- ไม่มีให้เลือก resolve using theirs/mine ง่ายๆ
- resolve conflict ต้องทำทีละไฟล์ ลากคลุมหลายอันก็ไม่ได้ สงสัยมันจะอยากอวด in-app editor ที่มันมีมากไปหน่อย
- ตัวแก้ commit แบบดูซ้ายขวาก็มีบัค บางทีเลื่อนแล้วก็ไม่ sync กัน ต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่
- ชอบ stash ของๆเราเองเวลาจะทำอะไร ยุ่งไม่เข้าเรื่อง (หรือโง่เองไม่รู้แต่ SourceTree มันไม่เคยอุกอาจแบบนี้ 555)
- มีช่องพิมพ์ commit message ส่วน summary กับ description แยกกัน รู้สึกว่าเรื่องมากไปหน่อยมีช่องเดียวก็ขี้เกียจจะพิมพ์ละ
- เซิจดูชื่อไฟล์จากทั้งโปรเจคก็ไม่ได้ เซิจได้แต่ commit message
- แถมมีเวอร์ชั่น Pro มาแยกขาย สรุปคือมีดีแค่โปรแกรมสวยกับเว็บโคตรสวย ถ้าทำเว็บมาขายบ้านคงจะหลงซื้อไปแล้ว

ลาก่อย