สั่งไข่เจียว 2 ฟอง 4 อย่าง 35 บาทกินทุกวันไม่ซ้ำแบบกัน ได้นานที่สุดกี่วัน

นายซาก้อนอยากกินไข่เจียว 2 ฟอง 4 อย่างเป็นข้าวเย็นทุกวัน แต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากสั่งเครื่องให้ไม่ซ้ำแบบกันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

สั่งไข่เจียว 2 ฟอง 4 อย่าง 35 บาทกินทุกวันไม่ซ้ำแบบกัน ได้นานที่สุดกี่วัน

นายซาก้อนอยากกินไข่เจียว 2 ฟอง 4 อย่างเป็นข้าวเย็นทุกวัน แต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากสั่งเครื่องให้ไม่ซ้ำแบบกันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

มีเครื่อง 17 อย่าง จงหาจำนวนวันมากที่สุดที่เขาสามารถสั่งไข่เจียวไม่ซ้ำแบบกันได้ กำหนดให้ต้องสั่ง 4 อย่างและสามารถเลือกเครื่องอย่างเดียวกันซ้ำกันได้

แถวนี้ไม่มีร้านข้าวไข่เจียวมาเปิดนานประมาณ 2-3 ปีแล้ว เพื่อเป็นการฉลองเรามาลองคำนวณกันซักหน่อย

Derive สูตร combination with repetition

มีสูตรสำเร็จด้วยแต่เพื่อให้จำได้เราจะ derive มาเข้าสูตร combination ปกติกันให้ได้

วิธีคิดอาจจะคิดว่าเป็นกระดานที่บอกว่าจะเอาอันไหนให้เอาสติกเกอร์มาแปะระหว่างเส้นคั่น แต่มีสติกเกอร์ให้จำกัดจำนวน

เช่นถ้ามีเครื่อง 3 อย่างเลือกได้ 5 ครั้ง ก็เหมือนมีสติกเกอร์ 5 อันกับที่คั่น 2 แท่ง

xx | x | xx 

เลือกเครื่องใส่ไข่คือ 2–1–2

| xxxx | x

เลือก 0–4–1 อาจจะไม่ชอบอย่างแรกเลยไม่เอา

 | | xxxxx

แบบนี้เลือกแต่อย่างที่สาม อาจจะชอบแค่อย่างสุดท้าย

เปลี่ยนให้เป็น combination ปกติ

ที่ยกตัวอย่างมาแค่ 3 pattern คำถามก็เลยเปลี่ยนได้เป็นว่า มีเรียง 2 แท่งกับ 5 x งี้ได้กี่แบบทั้งหมด

ก็คือ C(7,5) เพราะถ้าคิดว่ามีสิ่ง 7 สิ่งที่ความหมายต่างกัน แล้วมี 5 อันในนั้นที่จะโดน x (ไม่สนลำดับ) ถ้า 3 อย่าง 5 ครั้งได้ C(7,5)

ก็หมายความว่าสูตรคือ C(อย่าง+ครั้ง-1, ครั้ง)

อย่าลืมว่าสูตรของ combination C(n,k) คือ

นายซาก้อนลืมไปว่า ไข่เจียวใส่พริก พริก พริก พริก มันไม่น่าจะกินได้

ใช้สูตรคิดคำตอบ

เครื่อง 17 อย่างเลือก 4 ครั้ง C(17+4–1, 4) = C(20,4) = 20!/4!(20–4)! = 20*19*18*…*6*5 / 16*15*…*2*1 = 4845 แบบ เท่ากับกินไข่เจียวทุกวันได้ประมาณ 4845 / 365 = 13.27 ปี

ปล.ไม่ได้จำสูตรได้ กินไข่เจียวแล้วสงสัยเลยไป google หาสูตรมา 555